Försäkringsavdelningen

forsakring@kammarkollegiet.se

054-22 12 00

Exempel (följ formatering) :

Anna-Lena Marieberg

Chefsjurist

annalena.marieberg@kammarkollegiet.se

08-700 08 00