Teckna enskild försäkring

Här kan du som är behörig beställare hos en myndighet teckna en enskild försäkring.

  • Student UT/IN enskild
  • Reseförsäkring enskild
  • Särskilt personskadeskydd (SPS) enskild
  • Försäkring för utländska besökare enskild

Observera att förlängningar, gruppförsäkringar och URA inte omfattas av e-tjänsten. Kontakta din försäkringshandläggare så hjälper vi dig med det.

Vem kan inte teckna en enskild försäkring?

  • Du som är privatperson kan inte teckna en försäkring åt dig själv.
  • Du som är anställd på en myndighet kan heller inte teckna försäkring åt dig själv.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-05-29