Teckna enskild försäkring

Du som är beställare på en statlig myndighet kan teckna en enskild försäkring för en eller flera personer.

Med anledning av Corona

Vid tecknande av enskild försäkring önskar vi ytterligare uppgifter och motivering till tecknande. Ett prispåslag kan bli aktuellt på grund av förhöjd risk. Det gäller även inkommande studenter och utländska besökare. (Särskilt personskadeskydd (SPS) är undantaget vad gäller pristillägg).

Skicka din beställning med e-post

Just nu går det inte att beställa enskild försäkring via vår e-tjänst. Skicka istället din beställning till forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

Följande försäkringar kan du teckna:

 • Reseförsäkring enskild
 • Student IN enskild
 • Student UT enskild
 • Särskilt personskadeskydd (SPS)
 • Utländska besökare enskild

Det här gäller:

 • När du tecknar försäkringar gör det för en tidsperiod i taget. Om du ska teckna försäkringar för olika tidsperioder behöver du göra olika beställningar.

Följande uppgifter behöver du skicka in:

 • Vilken försäkring du vill teckna
 • Vilken tidsperiod försäkringen ska gälla. Försäkringen kan börja gälla tidigast dagen efter du gör din beställning.
 • Namn på de som ska vara försäkrade
 • Personnummer eller födelsenummer på de som ska vara försäkrade
 • Vilket land personerna kommer ifrån eller ska resa till
 • Beställarens namn, postadress, fakturaadress och fakturareferens
 • Beskriv vad försäkringsbehovet avser.

Med anledning av Corona (SPS undantaget):

 • Bekräfta att myndigheten har tagit ställning kring ökade risken med anledning av pandemin.

Skicka din beställning till forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

Vad händer när jag skickat in min beställning?

Så snart vi lagt in försäkringen skickar vi försäkringsbrev och eventuella intyg med e-post.

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-03