Arvsfondsdelegationen­

Kammarkollegiet sköter handläggning av ärenden och administration åt myndigheten Arvsfondsdelegationen.

Delegationen har i uppdrag av regeringen att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till nyskapande ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsdelegationen har även i uppdrag att ha en samlad strategi för utvärdering och uppföljning av verksamheten och att informera allmänheten om Allmänna arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

Delegationen har nio ledamöter som utses av regeringen.

Arvsfondsdelegationens ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning och administration

Projektenheten och Stöd- och uppföljningsenheten vid Kammarkollegiet arbetar på uppdrag av myndigheten Arvsfondsdelegationen. Det innebär att enheterna förbereder och tar fram beslutsunderlag för projektansökningar som Arvsfondsdelegationen sedan beslutar om. Enheterna bedriver ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete samt har en kommunikationsverksamhet.

Vill du söka medel ur Allmänna arvsfonden?

Arvsfonden fördelar medel till ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13