Kärnavfallsfonden

Kammarkollegiet tillhandahåller kansli, sekreterarfunktion och ekonomiadministration samt är en av Kärnavfallsfondens kapitalförvaltare.

Kärnavfallsfonden (KAF) är en statlig styrelsemyndighet. Styrelsen utses av regeringen. KAF har till uppgift att ta emot och förvalta avgifter från kärnkraftsbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bland annat finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Kammarkollegiet tillhandahåller en kanslifunktion som säkerställer att KAF bland annat tar emot inkomna handlingar korrekt och sköter även registraturen. Vi erbjuder även sekreterarfunktion som har till uppgift att bland annat förbereda alla underlag till styrelsemöten.

Kammarkollegiet tillhandahåller dessutom kapitalförvaltningstjänster – två diskretionära svenska räntemandat och ett diskretionärt aktiemandat. Därtill tillhandahåller kollegiet också finansiella rapporteringstjänster samt ekonomiadministration som består av löpande redovisning, bokslut och utbetalningar.

Mer information om myndighetens ansvar på Kärnavfallsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om oss

Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Läs mer om oss och våra uppdrag här.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-22