Fideikommissnämnden

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Fideikommissnämnden. Fideikommissnämnden är en statlig myndighet som handlägger avvecklings- och permutationsärenden för fideikommiss.

Det här gör Kammarkollegiet

Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär att vi förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

Nämndens sammansättning

Fideikommissnämnden består av en ordförande och fyra ledamöter som utses av regeringen.

Om fideikommiss

Fideikommiss är egendom med en inskränkt dispositionsrätt som ska gå i arv. Fideikommissarien har rätt att nyttja egendomen och uppbära avkastningen av den men får inte belåna eller sälja den.

De flesta fideikommiss inrättades på 1700-talet och innebär att egendomen ska följa en av stiftaren bestämd ordning, till exempel äldsta manliga bröstarvinge inom en eller flera släkter eller äldsta manliga bröstarvinge eller om ingen manlig bröstarvinge finns äldsta kvinnliga bröstarvinge. Det har även förekommit fideikommiss som endast kunnat innehas av kvinnor.

Mer om fideikommiss

Fideikommissnämnden Pdf, 119.1 kB.

Förvaltning av fideikommisskapital Pdf, 693.3 kB.

Avvecklingslagen

Riksdagen beslöt 1963 att fideikommissen ska avvecklas. Det innebär att ett fideikommiss upphör när den som var innehavare av fideikommisset när lagen trädde i kraft avlider.

Vid avvecklingen ska egendomen fördelas. Den som enligt fideikommissurkunden skulle ha blivit näste fideikommissarie har rätt till hälften av fideikommissegendomen, resten fördelas enligt vanliga arvs- och testamentsregler.

På riksdagens webbplats

Permutationslag (1972:205) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om oss

Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Läs mer om oss och våra uppdrag här.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-22