Statens överklagandenämnd

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens överklagandenämnd. Nämnden består av minst sju ledamöter som regeringen tillsätter på tre år.

Vill du överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt?

Du kan överklaga ett beslut som angår dig och om det har gått dig emot. Ditt överklagande måste vara skriftligt.

Överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09