• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiets förvaltning av kapital med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Kammarkollegiets förvaltning av kapital med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

16 mars 2022

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det naturligt att känna oro och vi får just nu många frågor från våra kunder som handlar om tillgångar som vi på Kapitalförvaltning förvaltar för deras räkning. Här nedan svarar vi på några av frågorna.

Vi är mitt inne i denna nya kris och det är inte lätt att få en klar uppfattning om dess utveckling men Kammarkollegiet följer kontinuerligt utvecklingen och dess effekter på de finansiella marknaderna. Utifrån vad vi vet idag så ser vi ingen anledning att göra förändringar i investeringar med lång placeringshorisont.

Vad som händer på de finansiella marknaderna vid denna typ av geopolitisk händelse är mycket svårt att bedöma då varje kris har ett unikt händelseförlopp. Ser man historiskt på denna typ av händelse kan vi dock konstatera att den initiala reaktionen ofta är mycket negativ med stora kursrörelser då osäkerheten är som störst men att marknadsläget förbättras när situationen klarnar. För en långsiktig investerare så kan vi utifrån tidigare erfarenheter konstatera att geopolitiska händelser som denna normalt inte bör leda till att investeringsstrategin behöver förändras.

Kammarkollegiets engagemang i värdepapper med anknytning till Ryssland

Vi får också frågor om Kammarkollegiets engagemang i värdepapper som kan ha anknytning till Ryssland, direkt eller indirekt. I vårt globala aktiekonsortium ingår ryska aktier som innan krisen hade en andel på ca 0,4%. Dessa innehav har under den sista veckan förlorat sitt värde och kommer att avvecklas när den ryska marknaden öppnar. Ryska aktier kommer framöver inte att finnas med i det globala aktiekonsortiet.

För innehav i de övriga konsortierna finns ingen direkt koppling till Ryssland även om vi ser indirekta effekter i olika grad av krisen för alla våra innehav. De företag som exporterar till den ryska marknaden påverkas mest. Vi ser att bolagen arbetar med den hastigt uppkomna situationen och de flesta drar ned eller avslutar sina verksamheter i den delen av världen. Svensk ekonomi har i sammanhanget en relativt liten exponering mot Ryssland.