Dags att redovisa dina eller partiets intäkter

5 april 2022

Alla politiska partier, sidoorganisationer, ledamöter och ersättare som under 2021 haft intäkter över 23 800 kronor ska intäktsredovisa till Kammarkollegiet.

I dag, den 5 april, öppnar tjänsten där politiska aktörer kan skicka in sin redovisning.

Intäktsredovisa senast den 1 juli 2022

Sista dagen för att intäktsredovisa är den 1 juli 2022. Genom att vara ute i god tid slipper du riskera böter.

Är du osäker på om du ska intäktsredovisa?

Är du en politisk aktör som är osäker på om du ska redovisa kan du läsa mer om det här. Gränsen för intäkter över ett halvt prisbasbelopp (23 800 kronor) innebär att inte alla partier eller ledamöter behöver intäktsredovisa.