Pressmeddelande

Åtta kommuner och två regioner får 207 miljoner i statsbidrag

Publicerad 31 augusti 2022

Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 augusti beslut om tillfälligt statsbidrag för tio av de 28 kommuner och regioner som sökt. Övriga beslut kommer att fattas under hösten.

Den 25 augusti fattade Delegationen för kommunal ekonomi i balans sina första beslut. Av 38 kommuner och regioner som var berättigade att söka var det 28 som sökte, 23 kommuner och fem regioner. Det riktade statsbidraget är på totalt 750 miljoner kronor.

- Det här är en första omgång beslut för de kommuner som hade relativt okomplicerade och lättbedömda ansökningar. Fler beslut kommer under hösten, kommenterar Clas Olsson, delegationens ordförande.

Vid första beslutstillfället fattade delegationen beslut om att dela ut 207 miljoner kronor till åtta kommuner och två regioner. Övriga beslut kommer att fattas senare under hösten. Nästa beslutstillfälle är 21 september.

Berörda kommuner och regioner:

  • Bjurholms kommun, 103,7 miljoner kronor (sökt 208,8 mnkr)
  • Degerfors kommun, 4,5 miljoner kronor (sökt 54 mnkr)
  • Hofors kommun, 7,2 miljoner kronor (sökt 15,8 mnkr)
  • Malå kommun, 22,5 miljoner kronor (sökt 45 mnkr)
  • Nordmalings kommun, 5,9 miljoner kronor (sökt 6,8 mnkr)
  • Ragunda kommun, 6,4 miljoner kronor (sökt 31,8 mnkr)
  • Sorsele kommun, 2,1 miljoner kronor (sökt 4,7 mnkr)
  • Storfors kommun, 15 miljoner kronor (sökt 33,4 mnkr)
  • Region Jämtland Härjedalen, 9,6 miljoner kronor (sökt 82,9 mnkr)
  • Region Värmland, 30 miljoner kronor (sökt 30 mnkr)

Om statsbidraget:

"Delegationen för kommunal ekonomi i balans" fattar beslut om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

Kammarkollegiet, hanterar administrativa frågor såsom ansökningar, kompletteringar, information, del- och slutredovisningar samt betalar ut beviljade bidrag.

Läs mer om statsbidraget här

Kontakt

Pressansvarig
Telefon: 08-700 08 63
E-post: ekonomiibalans@kammarkollegiet.se