Nu går det att söka auktorisation som tolk i romska

12 april 2023

När ansökan till auktorisation som tolk öppnar i maj 2023 kommer det vara möjligt ansöka för romska. Det innebär att nästa auktorisationsprov kommer att erbjudas till tolkar i romska för första gången.

Auktorisationsprov i romska

Sedan tidigare har Kammarkollegiet möjlighet att erbjuda auktorisationsprov för tolkar i över ett 40-tal språk. Nu står det klart att vi kommer kunna erbjuda auktorisationsprovet för tolkar även i romska under 2023.

–Vi har följt utvecklingen av romska och arbetet som sker hos Institutet för språk och folkminnen. Romska är ett av Sveriges minoritetsspråk och det gör det extra roligt att vi nu kan erbjuda möjlighet till auktorisation i detta språk säger Anette Bergholm, enhetschef för offentligrättsliga enheten.

Om auktorisationsprovet för tolkar

Du som är tolk kan ansöka om auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket. Det första steget till auktorisation är att genomföra auktorisationsprovet. Provet är ett yrkesprov som riktar sig till erfarna yrkesverksamma tolkar.

Ansökan för auktorisation som tolk är öppen 2-31 maj.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om auktorisation som tolk