• Start
  • Aktuellt
  • Den offentliga omställningsorganisationen: Nu har alla beslut om ersättning till arbetsgivare fattats

Den offentliga omställningsorganisationen: Nu har alla beslut om ersättning till arbetsgivare fattats

11 december 2023

Arbetsgivare som finansierar en eller flera registrerade omställningsorganisationer har rätt till statlig ersättning. Kammarkollegiet har nu fattat beslut om cirka 106 000 ansökningar för perioden oktober – december 2022.

Ersättningen till arbetsgivarna är en del i reformen för ökad trygghet, likvärdighet och konkurrenskraft på svensk arbetsmarknad och en kompensation för en del av den avgift arbetsgivare med kollektivavtal betalar för de grundläggande tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet till registrerade omställningsorganisationer.

Nästan 106 000 ansökningar har kommit in till Kammarkollegiet. Majoriteten av dem ingår i kollektiva ansökningar och endast ett fåtal är enskilda ansökningar. Nu har beslut fattats gällande dessa ansökningar och ersättning på närmare 600 miljoner kronor har börjat betalas ut.

Samarbete med administrationsbolag och registrerade omställningsorganisationer

Den omställningsorganisation som arbetsgivaren har betalat avgiften till ska vara registrerad hos Kammarkollegiet, för ersättningen för 2022 behövde företagen finansiera någon/några av följande registrerade omställningsorganisationer:

  • TRR Trygghetsrådet
  • Trygghetsfonden TSL
  • Trygghetsrådet TRS
  • Trygghetsstiftelsen
  • Omställningsfonden
  • CIKO

Ett bra samarbete har etablerats med de registrerade omställningsorganisationerna och deras administrationsbolag och det är, i stort sett, via dem pengarna betalas ut till arbetsgivarna.

Nästa ansökningsperiod

Efter sommaren 2024 öppnar en nyansökningsperiod, då omfattar ersättningen hela 2023 (januari – december).

Läs mer om ersättningen till arbetsgivare här.

Faktaruta

Under 2022 träde reformen för en ökad trygghet, likvärdighet och konkurrenskraft på svensk arbetsmarknad i kraft. Lagändringar av anställningsskyddet och omställningsstudiestöd för vuxna som vill stärka sin ställnings på arbetsmarknaden är två av tre delar som ingår i reformen. Kammarkollegiet ansvarar för den tredje delen, Den offentliga omställningsorganisationens uppdrag är att stödja arbetstagare utan kollektivavtal och egenföretagare samt registrera omställningsorganisationer och handlägga och besluta om ersättning till arbetsgivare som finansierar en eller flera registrerade omställningsorganisationer.

Läs mer om stöd till arbetstagare utan kollektivavtal och egenföretagare på nysteget.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.