• Start
  • Aktuellt
  • Register över idéburna organisationer: Den årliga tillsynsavgiften sänks

Register över idéburna organisationer: Den årliga tillsynsavgiften sänks

11 december 2023

Kammarkollegiet har sänkt den årliga tillsynsavgiften för idéburna organisationer från 12 000 kronor till 1 600 kronor. Den nya lägre avgiften införs vid årsskiftet . Ansökningsavgiften på 12 000 kronor kommer inte att förändras.

För att få fler idéburna organisationer att verka som aktörer i välfärden beslutades förra året om en ny lag om ett register och lagändringar om upphandling och valfrihetssystem.

Idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet kan registrera sig i Kammarkollegiets register. Syftet med registret är att identifiera och synliggöra idéburna organisationer och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer. En registrering är en offentlig markering att verksamheten är idéburen och kan tjäna som en form av kvalitetsstämpel och branschstandard. Registret underlättar för myndigheter vid upphandlingar eftersom de kan reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Kammarkollegiets arbete med registrering och tillsyn av idéburna organisationer bekostas av de organisationer som står under vår tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften ska betalas av alla registrerade idéburna organisationer samt de som avregistrerats de senaste fem åren som fortfarande behöver rapportera om värdeöverföringar.

Läs mer om idéburna organisationer via denna webbsida.