Ny lag ska höja skyddsnivån för konsumenter

2 januari 2024

Den 1 januari 2024 trädde lagen om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen i kraft. Kammarkollegiet är den myndighet som fått i uppdrag att pröva ansökningar om att bli en godkänd enhet som har rätt att väcka grupptalan.

Organisationer som bedriver verksamhet i syfte att skydda konsumenters intressen kan ansöka om godkännande hos Kammarkollegiet.

Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till att uppnå en hög skyddsnivå för konsumenter samt förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning när konsumentskyddande bestämmelser överträds.

Här kan ni som funderar på att ansöka om godkännande läsa mer om hur ni ansöker och förutsättningarna för ett godkännande.

Här hittar du Kammarkollegiets förteckning över de enheter som har godkänts och som har rätt att väcka grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen.