Humanisterna blir ett registrerat trossamfund

23 januari 2024

Kammarkollegiet kommer efter en dom i Förvaltningsrätten fatta beslut om att registrera Humanisterna som ett trossamfund.

Kammarkollegiets uppgift är att pröva ansökningar enligt lagen (1998:1593) om trossamfund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och att kraven för registrering är uppfyllda. Enligt lagen är ett trossamfund ”en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst”.

Vid en förnyad genomgång av handlingarna i ärendet har Kammarkollegiet funnit att Humanisterna själva uppger sig bedriva religiös verksamhet och därför har Kammarkollegiet medgett överklagandet.

Kammarkollegiets prövning är av formell natur och Kammarkollegiet gör inte någon materiell prövning eller egen värdering av innehållet i vad som uppges vara religiös verksamhet.

Kammarkollegiet betonar i sammanhanget att den verksamhet som bedrivs av ett registrerat trossamfund inte genom registreringen har sanktionerats av staten eller att registreringen i sig inte innebär någon kvalitetsstämpel av verksamheten.