• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiets och Arvsfondsdelegationens gemensamma yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport

Kammarkollegiets och Arvsfondsdelegationens gemensamma yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport

7 maj 2024

I enlighet med begäran från Socialdepartementet (S2024/00540) har nu Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen skickat in sitt gemensamma yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2024:2) till Regeringskansliet.