Pressmeddelande

Kammarkollegiet öppnar tillsynsärenden

Publicerad 31 augusti 2022

Kammarkollegiet har beslutat att öppna tillsynsärenden för de fem partier som namngavs i TV4:s program Kalla fakta den 18 augusti och som senare även anmälts av Vänsterpartiet. Det innebär initialt att de fem partiernas intäktsredovisningar för 2021 ska granskas.

Om utredningen visar att det inte går att fastslå att ett parti har begått en överträdelse läggs ärendet ned. Om utredningen skulle visa att partiet redovisat felaktigt så kommer Kammarkollegiet besluta att partiet ska betala en särskild avgift.

Nästa steg i handläggningen är att formulera en begäran till partierna för vilken information de ska inkomma med och vilka frågor Kammarkollegiet vill ha svar på.

Läs mer om sanktionsavgifter vid felaktig redovisning

Kontakt

Pressansvarig
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se