Pressmeddelande

Kammarkollegiet har fattat beslut om ersättning

Publicerad 16 februari 2024

Den 26 oktober 2022 försattes Matkatoimisto Detur Finland Oy i konkurs. Kammarkollegiet har efter det fått in cirka 3 500 ansökningar. Av dessa har drygt 2 500 rätt till ersättning. De övriga cirka 1 000 har antingen ansökt för sent, fått ersättning på annat sätt eller inte varit berättigade av något annat skäl.

Kammarkollegiet har den 8 februari 2024 fattat beslut om ersättning till samtliga sökande som har rätt till ersättning enligt resegarantilagen.

Efter genomgång av ansökningarna om ersättning står det klart att säkerheten som Matkatoimisto Detur Finland Oy ställt på 23 900 000,00 SEK inte räcker till full utdelning för de sökande som har rätt till ersättning. Kammarkollegiet har därför gjort en procentuell fördelning bland de ersättningsberättigade sökandena enligt formeln reseföretagets ställda garanti delat med den totala summan som samtliga sökande är berättigade till. Fördelningen uppgår till 88,64 procent av berättigad ersättning.

Inom de närmaste dagarna kommer de som har rätt till ersättning få ett skriftligt beslut på svenska med en kortare sammanfattning på engelska där det framgår vilken ersättning man kommer att få. Beslutet skickas med vanlig post. Eftersom resegarantin har ställts i SEK har Kammarkollegiet beslutat om ersättning i SEK. Denna summa omvandlas till EURO vid utbetalning till det konto som framgår av vårt beslut. Observera att utbetalningen hanteras av en extern garantiutfärdare. Det kan därför ta några veckor innan man ser pengarna på sitt konto.

Här kan du läsa pressmeddelandet på finska.

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se