Försäkringar

Kammarkollegiet ansvarar för statliga myndigheters behov av försäkringar.

Myndigheten försäkrar bland annat studenter, personer i arbetsmarknadsåtgärder samt egendom och fastigheter inom staten. Det finns ungefär 30 olika försäkringar, som gäller både inom Sverige och utomlands.

Studier

Försäkringen gäller för studenter vid statliga universitet, högskolor och yrkeshögskola. Försäkringen gäller även för doktorander, studerande till brandman och polis samt elever på gymnasieskolans yrkesprogram.

Tjänsteresor och utlandsarbete

Vid tjänsteresor i Sverige och utomlands är myndigheters personal försäkrad. Det finns även försäkringar som gäller för utlandsstationerad personal och flyttgods i samband med utlandsstationering.

Personskador

Personskadeförsäkringarna vid Kammarkollegiet riktar sig till myndigheter som bedriver arbetsmarknadsåtgärder, yrkeslivsinriktad rehabilitering, grundläggande militär utbildning och frivilligtjänst samt intagna inom Kriminalvården. Myndigheter kan även teckna ett Särskilt personskadeskydd.

Grupp och individ

Statliga myndigheter kan teckna en grupp- och individförsäkring (GIF) för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten i de fall de saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd. 

Fordon och trafikskada

Kammarkollegiet ansvarar för tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter även personskador till följd av trafik.

Verksamhet

Kammarkollegiet ansvarar för statliga myndigheters försäkringar inom områdena verksamhet, konsultansvar, luftfartyg och skepp.

Statlig utställningsgaranti

Den som anordnar en tillfälllig utställning i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader om föremål skadas eller försvinner.