Försäkringar

Kammarkollegiet ansvarar för statliga myndigheters behov av försäkringar.

Myndigheten försäkrar bland annat studenter, personer i arbetsmarknadsåtgärder samt egendom och fastigheter inom staten. Det finns ungefär 30 olika försäkringar, som gäller både inom Sverige och utomlands.

Studier

Försäkringen gäller för studenter vid statliga universitet, högskolor och yrkeshögskola. Försäkringen gäller även för doktorander, studerande till brandman och polis samt elever på gymnasieskolans yrkesprogram.

Tjänsteresor och utlandsarbete

Vid tjänsteresor i Sverige och utomlands är myndigheters personal försäkrad. Det finns även försäkringar som gäller för utlandsstationerad personal och flyttgods i samband med utlandsstationering.

Personskador

Personskadeförsäkringarna riktar sig till myndigheter som bedriver arbetsmarknadsåtgärder, yrkeslivsinriktad rehabilitering, grundläggande militär utbildning och frivilligtjänst samt intagna inom Kriminalvården. Myndigheter kan även teckna ett Särskilt personskadeskydd.

Utländska besökare

Statliga myndigheter kan teckna en försäkring för utländska besökare eller grupper som har anknytning till myndigheten i de fall de saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd (tidigare grupp- och individförsäkring, GIF). 

Fordon och trafikskada

Statliga myndigheter kan teckna tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter även personskador till följd av trafik.

Verksamhet

Statliga myndigheter kan teckna försäkring för sin verksamhet avseende egendom, följdskada och ansvar.

Konsultansvar

Försäkringen omfattar statliga myndigheters rådgivande konsultverksamhet.

Skepp

Statliga myndigheter har möjlighet att teckna försäkring för sina skepp.

Luftfartyg

Statliga myndigheter kan teckna försäkring för sina luftfartyg.