Betalningsvillkor hos Kammarkollegiet

Betalningsvillkor anger när betalning ska göras, vad som gäller vid betalningspåminnelse och dröjsmålsränta.

Kammarkollegiets betalningsvillkor är 30 dagar, vilket innebär att en faktura ska betalas 30 dagar efter fakturans datum.

Betalningspåminnelse

Om en kund inte betalar enligt förfallodag skickar vi en påminnelse 14 dagar efter fakturans förfallodag. Om fakturan inte är betald 50 dagar efter förfallodatum går den till Inkasso.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som kunden betalar i kompensation av att inte har betalat fakturan i tid, det vill säga på förfallodag. Dröjsmålsränta regleras i räntelagen.

Vi tar ut en dröjsmålsränta på 8 procent.

Betalning i en e-tjänst

Kammarkollegiet erbjuder möjlighet att betala direkt i några av våra e-tjänster, bland annat för vissa e-tjänster som riktar sig till tolkar, translatorer och idéburna organisationer. Här kan du läsa om vad som gäller:

Ansökan om auktorisation som tolk eller translator och ansökan om förnyelse av auktorisation

För att Kammarkollegiet ska pröva din ansökan om auktorisation eller ansökan om förnyelse av auktorisation måste du betala en ansökningsavgift på 2 900 kronor. Din ansökan är bindande och Kammarkollegiet återbetalar din ansökningsavgift endast om det finns särskilda skäl.

Ansökan om att ingå i register över idéburna organisationer samt avgift för den årliga tillsynen och registerhållningen

För att Kammarkollegiet ska pröva ansökan om att ingå i registret måste organisationen betala in en ansökningsavgift på 12 000 kronor. Avgiften för den årliga tillsynen är 1 600 kronor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-13