Kontakta oss

Kontakta oss

Växel

08-700 08 00 (måndag–fredag, klockan 08.00–16.30)

Resegarantier, kyrkorelaterade frågor, alternativa tvistlösningsnämnder och partiinsyn
har telefontid kl 09.00 – 15.00

E-post

Registrator: registratur@kammarkollegiet.se
Personal: fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se

Fakturor till Kammarkollegiet

Vi vill att ni skickar e-fakturor till oss, i första hand via PEPPOL-nätverket.
Kammarkollegiets elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021000829
Vi tar emot Svefaktura version 1 samt 2.

Vi kan inte ta emot PDF-fakturor.

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019.
Mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Fram till dess kan ni skicka pappersfaktura till:
Kammarkollegiet
Box 2068
103 15 Stockholm

Ange alltid beställarreferens på fakturan.

Mer om att skicka e-faktura till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet i Stockholm

Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16

Registratur och arkiv har expeditionstid mellan 09.00-11.00 och 12.00-15.00

Auktorisation av tolkar och översättare

E-post: tot@kammarkollegiet.se

Partiinsyn

E-post: partiinsyn@kammarkollegiet.se

Resegarantier

E-post: resegarantier@kammarkollegiet.se

Försäkringsavdelningen i Karlstad

Växel: 054-22 12 00 (måndag–fredag, klockan 08.00–16.30)
E-post försäkringar inom staten: forsakring@kammarkollegiet.se
E-post riskhantering inom staten: riskhantering@kammarkollegiet.se
Postadress: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10

06 december 2018