Kontakta oss

Kontakta oss

Växel

08-700 08 00 (måndag–fredag, klockan 08.00–16.30)

Resegarantier, kyrkorelaterade frågor, alternativa tvistlösningsnämnder och partiinsyn
har på grund av hög arbetsbeslastning telefontid klockan 09.00 – 15.00 under perioden 5 mars–30 april 2018.

E-post

Registrator: registratur@kammarkollegiet.se
Personal: fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se

Fakturaadress

Kammarkollegiet
Fakturor
Box 2068
103 15 Stockholm

Kammarkollegiet i Stockholm

Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16

Auktorisation av tolkar och översättare

E-post: tot@kammarkollegiet.se

Partiinsyn

E-post: partiinsyn@kammarkollegiet.se

Försäkringsavdelningen i Karlstad

Växel: 054-22 12 00 (måndag–fredag, klockan 08.00–16.30)
E-post försäkringar inom staten: forsakring@kammarkollegiet.se
E-post riskhantering inom staten: riskhantering@kammarkollegiet.se
Postadress: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10

09 april 2018