Avveckling av myndigheter

Vi har uppdraget att ansvara för kvarvarande avvecklingsfrågor när regeringen beslutar att en myndighet ska upphöra.

I det här uppdraget ingår det bland annat att:

  • planera och budgetera arbetet
  • vidta nödvändiga administrativa åtgärder, till exempel avveckla lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet
  • slutligt reglera alla fordringar och skulder
  • avsluta alla kontrakt och andra åtaganden
  • verkställa slutlig arkivläggning
  • ta över arbetsgivaransvar för personal som har sagts upp till följd av organisationsförändringen.

Innan vi fick uppdraget 2016 inrättade regeringen avvecklingsmyndigheter som hanterade uppsagd personal och kvarvarande åtaganden.

Ska din myndighet avvecklas?

Har du fått uppdraget att driva arbetet? Ta reda på vilka myndigheter du ska kontakta när du påbörjar arbetet.

Vägledning vid avveckling av myndighet Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-09-29