Godkänna enheter för rätt att väcka grupptalan

Kammarkollegiet har i uppdrag att pröva ansökningar från organisationer som vill bli godkända enheter som har rätt att väcka grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen.

Kammarkollegiets uppgift

  • Prövar ansökningar om att bli en godkänd enhet som har rätt att väcka grupptalan.
  • Prövar frågor om återkallelse av godkännande.
  • För en förteckning över godkända enheter.
  • Fullgör uppgifter som nationell kontaktpunkt enligt det så kallade grupptalandirektivet.

Om grupptalan

Den 1 januari 2024 trädde lagen om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen i kraft. Lagen bygger på ett EU-direktiv, som säger att konsumenter ska ha tillgång till en rättslig prövning av överträdelser av konsumentskydd.

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG Länk till annan webbplats.

Mer om grupptalan

Läs mer om hur ansökan går till och vilka som är godkända enheter.

Grupptalan

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09