Insamling av förpackningar

Förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar innebär ett utökat ansvar för utformningen av förpackningar samt insamlingen och behandlingen av förpackningar.

Från och med den 1 januari 2024, tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter.

Producentansvarsorganisationerna finns för att hjälpa företag att ta sitt producentansvar. Kommunerna lämnar över insamlat förpackningsavfall till organisationerna som hanterar avfallet.

Naturvårdsverkets uppgift

Naturvårdsverket fattar beslut om producentavgifter för producentansvarsorganisationerna samt ersättningen till kommunerna. De hanterar kommunikationen med kommuner och producentansvarsorganisationerna.

Frågor om innehållet i besluten besvaras av Naturvårdsverket kundtjanst@naturvardsverket.se

Kammarkollegiets uppgift

Kammarkollegiet tar emot producentavgifterna från producentansvarsorganisationerna och betalar ut ersättningen till kommunerna baserat på Naturvårdsverkets beslut.

Felaktigheter eller frågor i Kammarkollegiets faktura/utbetalning jämfört med Naturvårdsverkets beslut besvaras av Kammarkollegiet ekonomi@kammarkollegiet.se

Om oss

Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Läs mer om oss och våra uppdrag

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-20