Proaktiv riskhantering och statligt försäkringssystem

Vi har till uppgift att erbjuda myndigheter och stiftelser med statlig anknytning stöd i riskhanteringsarbetet och tillgodose dem med försäkringsskydd. Syftet är att statens kostnader för skadehantering ska hållas på en låg nivå.

Proaktiv riskhantering inom staten

Enligt förordningen med instruktion för Kammarkollegiet ska vi erbjuda ett internt riskfinansierings- och skaderegleringssystem till statliga myndigheter. Vi ska även utveckla metoder och biträda myndigheter i riskhanteringsarbetet för att minska skadekostnaderna.

Vi erbjuder bland annat ett kostnadsfritt verktyg för verksamhetsanalys som kan användas i riskhanteringsarbetet. Syftet med riskhanteringsarbetet är att sänka statens skadekostnader.

Ta hjälp av våra verktyg för stöd i riskhanteringsarbetet

Våra försäkringsprodukter

Vi erbjuder drygt 30 försäkringsprodukter med förmånliga villkor. Produkterna är indelade i sex försäkringsområden och riktar sig mot statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning.

Alla våra försäkringsprodukter

Beställa intyg?

Du som företräder en statlig myndighet eller statlig stiftelse kan beställa olika typer av intyg.

Beställ försäkringsintyg

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13