Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har två huvudsakliga ansvarsområden på Kammarkollegiet - kommunikationsstöd och digitala kanaler.

Kommunikationsavdelningens uppgifter

  • Tillsammans med verksamheten planera, genomföra och följa upp intern och extern kommunikation.
  • Utveckling och förvaltning avseende Kammarkollegiets intranät, kammarkollegiet.se och arvsfonden.se
  • Innehåll, informationsstruktur, tillgänglighet och användbarhet för myndighetens digitala kanaler.
  • Uppföljning av kommunikationsinsatser och digitala kanaler.
  • Grafisk profil och produktion.
  • Samordningsansvar för Kammarkollegiets och Allmänna arvsfondens mediabearbetning och mediakontakter samt mediebevakning och analys.
  • Ta fram styrdokument inom kommunikationsområdet.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-29