Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen består av en kommunikationschef, sex kommunikatörer, en AD och en pressansvarig. Även förvaltningsledaren för våra digitala kanaler arbetar här.

Kommunikationsavdelningen har de här uppgifterna:

  • Tillsammans med verksamheten planera, genomföra och följa upp intern och extern kommunikation
  • Utveckling och förvaltning avseende Kammarkollegiets intranät, kammarkollegiet.se och arvsfonden.se
  • Innehåll, informationsstruktur, tillgänglighet och användbarhet för myndighetens digitala kanaler
  • Uppföljning av kommunikationsinsatser och digitala kanaler
  • Grafisk profil och produktion
  • Samordningsansvar för Kammarkollegiets och Allmänna arvsfondens mediabearbetning och mediakontakter samt mediebevakning och analys
  • Ta fram styrdokument inom kommunikationsområdet.
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-04