Utvecklings- och kommunikations­avdelningen

Utvecklings- och kommunikationsavdelningen har två huvudsakliga ansvarsområden på Kammarkollegiet - driva utvecklingen och ge kommunikationsstöd.

Avdelningens uppgifter

  • Tillsammans med verksamheten planera, genomföra och följa upp intern och extern kommunikation.
  • Utveckling och förvaltning avseende Kammarkollegiets intranät, kammarkollegiet.se och arvsfonden.se.
  • Innehåll, informationsstruktur, tillgänglighet och användbarhet för myndighetens digitala kanaler.
  • Uppföljning av kommunikationsinsatser och digitala kanaler.
  • Grafisk profil och produktion.
  • Samordningsansvar för Kammarkollegiets och Allmänna arvsfondens mediabearbetning och mediakontakter samt mediebevakning och analys.
  • Ta fram styrdokument inom kommunikationsområdet.

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret utvecklar och förvaltar metoder för utvecklingsarbete, står för uppföljning och rapportering av hur utvecklingsarbetet fortlöper, bjuder in till samverkan och kunskapsutbyte, omvärldsbevakar och tar fram strategier och beslutsunderlag för prioritering av utvecklingsaktiviteter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-05