• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

Remissvar gällande Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga
synpunkter på förslagen.
Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Martin Sundelius efter
föredragning av ekonomen David Hedbom.

Remissvaret skickades till Utrikesdepartementet den 2 augusti 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4456-2022

Departementets diarienummer: UD2022/05291