Statens aktier

Vi ansvarar för att redovisa innehavet för de aktier och andelar i bolag som Regeringskansliet förvaltar.

Vi ska bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Vi ska också förvara utgivna aktiebrev.

Bolag med statligt ägande på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18