Viltvårdsavgift och Viltvårdsfonden

Vi har i uppdrag att förvalta viltvårdsavgifterna. Du betalar för ett statligt jaktkort via Jägarregistret hos Naturvårdsverket. Regeringen bestämmer hur Viltvårdsfondens medel ska användas och beslutar årligen om vilka bidrag som ska lämnas till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård.

Viltvårdsfonden inrättades 1938 (då kallad Jaktvårdsfonden) av medel från inbetalade viltvårdsavgifter. Den som jagar ska enligt lag betala en viltvårdsavgift på 400 kr och avgiften gäller för ett jaktår.

Vi på Kammarkollegiet ansvarar för fondens förvaltning, vilket i praktiken betyder att vi ansvarar för fondens in- och utbetalningar.

Så används Viltvårdsfonden

Hur Viltvårdsfonden används publiceras på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du Viltvårdsfondens senaste bokslut Pdf, 577 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 577 kB)

Vill du betala statligt jaktkort?

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-11