Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar och översättare för samhällets behov. För att bli auktoriserad måste du genomgå vårt kvalificerade yrkesprov för dig som tolk eller översättare.

Använd vår sökfunktion för att hitta auktoriserade tolkar, utbildade tolkar eller auktoriserade översättare. Observera att Kammarkollegiet inte förmedlar några tolk- eller översättningsuppdrag.

Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

Sök tolk

Sök tolk

Här hittar du auktoriserade och utbildade tolkar.

Sök översättare

Sök översättare

Här hittar du auktoriserade översättare.

Behörighetskort för tolkar

Behörighetskort för tolkar

Du som är auktoriserad tolk eller registrerad som utbildad tolk i Kammarkollegiets nationella tolkregister kan beställa behörighetskort.

Ansök om auktorisation

Ansök om auktorisation

Här fyller du i ansökan till tolkprovet och översättarprovet. Du kan även ansöka om förnyelse av din auktorisation.

Ansök om registrering

Ansök om registrering

Här ansöker du om att vara med i registret för utbildade tolkar.

Ansök med yrkeskvalifikationer

Ansök med yrkeskvalifikationer

Om du är auktoriserad tolk eller auktoriserad översättare i ett annat land kan du ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Så går tolkprovet till

Så går tolkprovet till

Tolkprovet består av ett skriftligt och ett muntligt prov.

Så går översättarprovet till

Så går översättarprovet till

Översättarprovet består av tre översättningsuppgifter.

Om auktorisation

Om auktorisation

Regler och föreskrifter som reglerar auktorisationen.

Nyheter

Sök till vårens prov för tolkar

Nu är det möjligt att söka till vårens auktorisationsprov för tolkar. Provet äger rum den 13 februari 2019 och ansökan är öppen för alla språk. Du som redan är auktoriserad tolk kan ansöka om speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk. Ansök senast den 31 oktober.

Sök till vårens prov för tolkar

Resultat från tolk- och översättarprov

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av november. Du som gjorde auktorisationsprovet för översättare i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av december.

Resultat från tolk- och översättarprov

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar