Registrera dig som utbildad tolk

Du som är utbildad tolk är välkommen att ansöka om att ingå i registret över utbildade tolkar.

Att ingå i registret över utbildade tolkar innebär att du har rätt till arvodesnivå 2 enligt Domstolsverkets tolktaxa.

Det här krävs för att ingå i registret över utbildade tolkar

För att få ansöka om att ingå i registret krävs att du med godkänt resultat har genomgått en tolkutbildning som omfattas av Kammarkollegiets föreskrifter om register över utbildade tolkar.

Innan du skickar in din ansökan, försäkra dig om att du har genomgått en utbildning som kvalificerar dig att ingå i registret:

Utbildningar som kvalificerar dig att ingå i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar

Ansökan att registrera dig till det nationella registret för utbildade tolkar
 

Innan du startar din ansökan, se till att du har de här två dokumenten som pdf till hands

  1. Kopia av utbildnings- eller valideringsbeviset. Det ska vara vidimerat av behörig utbildningsanordnare. Det innebär att en person från utbildningsanordnaren intygar att kopian överensstämmer med deras original. Datum, namnförtydligande och kontaktuppgifter ska anges. Genomför vidimeringen i anslutning till ansökningstillfället. Datumet för vidimering får inte vara äldre än sex månader.
  2. Personbevis, det beställer du från www.skatteverket.se 
    Ange ändamål: yrkeslegitimation eller ansökan.

Vi handlägger din ansökan inom två månader. Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Fyll i ansökan

Om du vill registrera flera språk fyller du i en ansökan per språk.

Om du ska komplettera en tidigare ansökan anger du ditt diarienummer och skickar in begärda uppgifter till tot@kammarkollegiet.se. Fyll inte i en ny ansökan.

17 december 2018