Registrera dig som utbildad tolk

Du som har gått någon av utbildningarna nedan, eller efter validering bedömts ha motsvarande kunskaper, kan registrera dig i Kammarkollegiets nationella tolkregister som utbildad tolk.

Till din ansökan ska du bifoga en vidimerad kopia av utbildnings- eller valideringsbeviset och ett personbevis. Ha därför dessa redo som pdf-filer när du fyller i ansökan.

För närvarande är det många ansökningar på kö. Vi handlägger din ansökan inom två månader.
 • Här fyller du i ansökan (öppnas i nytt fönster). Om du vill registrera flera språk fyller du i en ansökan per språk.Om du ska komplettera en tidigare ansökan anger du ditt diarienummer och skickar in begärda uppgifter till tot@kammarkollegiet.se. Fyll inte i en ny ansökan.

OBS! Kopian av utbildnings- eller valideringsbeviset ska vara vidimerad av behörig utbildningsanordnare. Det innebär att en person från utbildningsanordnaren intygar att kopian överensstämmer med deras original. Datum, namnförtydligande och kontaktuppgifter ska anges.

Personbevis beställer du från www.skatteverket.se. Ange ändamål: yrkeslegitimation eller ansökan.

Följande utbildningar omfattas av Kammarkollegiets nationella tolkregister

 1. Tolkutbildningen på grundnivå (90 högskolepoäng) bestående av Tolkning och översättning I, Tolkning II och Tolkning – kandidatkurs som sedan 2012 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 2. Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng) bestående av kursen Tolkning i offentlig sektor som från och med 2017 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 3. Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (180 högskolepoäng) som sedan 2013 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 4. Konferenstolkutbildningen på avancerad nivå (60 högskolepoäng) som sedan 1993 bedrivs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 5. Den sammanhållna grundutbildningen för tolkar i talade språk som från och med 2005 till och med juni 2012 har bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Behöriga utbildningsanordnare är:
  - ABF Stockholm studieort Stockholm, Göteborg och Västerås
  - Härnösands folkhögskola
  - Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Stockholms universitet studieorter Jönköping, Norrköping och Södertälje
  - Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Göteborgs universitet
  - Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Umeå universitet studieorter Östersund och Umeå
  - Folkuniversitetet Norrbotten studieort Luleå
  - Folkuniversitetet – kursverksamheten vid Lunds universitet studieort Kristianstad
  - Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län studieort Tumba, Botkyrka och Upplands Väsby, Jakobsberg
  - Katrinebergs folkhögskola studieort Vessigebro och Halmstad
  - Medborgarskolan Syd studieort Malmö och Lund
  - Wiks folkhögskola
  - Åsa folkhögskola
 6. Den sammanhållna grundutbildningen för teckenspråks- och dövblindtolkar som från och med 2006 till och med juni 2012 har bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Behöriga utbildningsanordnare är Fellingsbro folkhögskola, Nordiska folkhögskolan, Strömbäcks folkhögskola, Södertörns folkhögskola, Västanviks folkhögskola och Önnestads folkhögskola.
 7. Utbildningen för skrivtolkar som bedrivits med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet från och med 2009 till och med juni 2012 och från och med juli 2012 bedrivs med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Behörig utbildningsanordnare är Södertörns folkhögskola.

Validering om du inte har gått någon av utbildningarna

Du kan även bli registrerad om du efter validering bedömts ha motsvarande kunskaper. Valideringen görs inte av Kammarkollegiet utan av ansvariga för den specifika utbildning som du valideras mot.

07 december 2017