Anmäl fordonskada

Här kan du som företräder en statlig myndighet anmäla en skada på fordon.

Gör så här:

  1. Välj rätt blankett nedan.
  2. Fyll i den på din dator - titta gärna på Exempel på skadeanmälan nedan som stöd.
  3. Skriv ut blanketten om den behöver fyllas i av fler än dig själv, till exempel vid kollision med annan part.
  4. Skriv under (vid behov).
  5. Skicka blanketten till: forsakring@kammarkollegiet.se
    Önskar du skicka anmälan med post är adressen: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Vill du teckna en försäkring?

Statliga myndigheter kan teckna tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter även personskador till följd av trafik.


Kontakta oss via formuläret på den här sidan eller skicka e-post till: forsakring@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10