Anmäl fordonskada

Här kan du som företräder en statlig myndighet anmäla en skada på fordon.

Gör så här:

  1. Välj rätt blankett under Blanketter för skadeanmälan.
  2. Fyll i den på din dator. Gäller inte vid personskada i trafik och skadeanmälan motorfordon.
  3. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  4. Skriv under. Notera, ibland ska blanketten även fyllas i och skrivas under av någon annan än dig, läs därför instruktionen på den blankett du använder.
  5. Skicka blanketten till: forsakring@kammarkollegiet.se
    Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.

  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Vill du teckna en försäkring?

Statliga myndigheter kan teckna tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter även personskador till följd av trafik.


Kontakta oss via formuläret på den här sidan eller skicka e-post till: forsakring@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-08-14