Anmäl fordonskada

Här kan du som företräder en statlig myndighet anmäla en skada på fordon.

Blanketter för skadeanmälan

Skadeanmälan motorfordon samt personskada trafik Pdf, 455.5 kB. (Pdf, 455.5 kB)

Glasskada motorfordon Pdf, 61.5 kB. (Pdf, 61.5 kB)

Stöldskada motorfordon Pdf, 221.7 kB. (Pdf, 221.7 kB)

Just nu går det inte att fylla i våra blanketter med en iPhone. Vi ber er använda en dator.

Gör så här

 1. Välj rätt blankett.
 2. Fyll i blanketten på din dator - titta gärna på Exempel på skadeanmälan Pdf, 516.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 516.9 kB) som stöd. Du hittar också en checklista på den här sidan.
 3. Skriv ut blanketten om den behöver fyllas i av fler än dig själv, till exempel vid kollision med annan part.
 4. Skriv under (vid behov).
 5. Skicka blanketten till: forsakring@kammarkollegiet.se
  Önskar du skicka anmälan med post är adressen:
  Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
 6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Checklista som stöd till en korrekt skadeanmälan

 • Var noga med fordonsuppgifter och personuppgifter, registreringsnummer på de inblandade fordonen samt personuppgifter på förare.
 • Kryssa i rätt omständigheter och markera tydligt med pilar där bilen blivit skadad.
 • Rita en skiss över händelsen.
 • Beskriv händelseförloppet utförligt på sidan två.
 • Glöm inte att fylla i om det blivit personskador.
 • Säkerställ att du fyllt i alla fält i skadeanmälan.

Varför är det viktigt att noga fylla i skadeanmälningarna?

För att kunna göra en korrekt skadereglering så är det avgörande att vi har hela olycksförloppet klart för oss. Har vi inte uppgifterna från början så måste vi begära in dessa i efterhand och det medför att regleringen tar onödigt lång tid och under tiden kanske myndigheten har ett fordon mindre att nyttja.

Dessutom så blir vår statistik bättre ju mer information vi får in i skadeanmälan. Det är den statistiken som sedan ligger till grund för oss när vi hjälper er med ert riskhanteringsarbete kring era fordonsskador. Vårt försäkringssystem ger oss möjligheter att ta fram relevant statistik men då är skadeanmälningarna helt avgörande för kvaliteten på statistiken.

Är det något annat man behöver tänka på?

Även om man har varit inblandad i en olycka och polisen har varit på plats så måste man göra en fullständig skadeanmälan. Skriv gärna i anmälan att polisen var där. Sen är det viktigt att tänka på att alltid anmäla skadorna när de uppstår. Även om man inte lämnar in fordonet för åtgärd direkt så måste det finnas en skadeanmälan. Sedan kan man lämna in fordonet och få flera skador åtgärdade samtidigt.

Vill du teckna en försäkring?

Statliga myndigheter kan teckna tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter även personskador till följd av trafik.


Kontakta oss via formuläret på den här sidan eller skicka e-post till: forsakring@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-15