Alla försäkringar

Vi ansvarar för statliga myndigheters försäkringar. Här ser du vad som ingår i de olika försäkringarna.

Vi försäkrar bland annat studenter, personer i arbetsmarknadsåtgärder samt egendom och fastigheter inom staten. Det finns ungefär 30 olika försäkringar, som gäller både inom Sverige och utomlands.

Vill du anmäla en skada?

Här hittar du alla våra blanketter för skadeanmälan.

Anmäl skada

Personuppgifter
Återkoppling via