Alla försäkringar

Vi ansvarar för statliga myndigheters försäkringar.

Vi försäkrar bland annat studenter, personer i arbetsmarknadsåtgärder samt egendom och fastigheter inom staten. Det finns ungefär 30 olika försäkringar, som gäller både inom Sverige och utomlands.

Ska du skicka en faktura som utgör underlag i ett skadeärende skicka den till forsakring@kammarkollegiet.se Glöm inte att ange skadenummer som referens.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-08-11