Personförsäkringar

Läs mer om våra personförsäkringar.

Studier

Avgiftsbetalande studenter (FAS)

Erasmus Mundus

Gymnasieelever på praktik

Polisstudenter

Stipendiefinansierade doktorander

Studenter på universitet och högskola

Studenter som studerar eller gör praktik utomlands (Student UT)

Studenter som studerar eller gör praktik i Sverige (Student IN)

Studenter vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Studerande vid yrkeshögskola

Tjänsteresor och utlandsarbete

Flyttgods för utlandsstationerade

Tjänstereseförsäkring

Utlandsstationering för anställda på myndigheter (URA)

Utlandsstationering för personal vid Regeringskansliet och Sida (UVA)

Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands

Övriga försäkringar

Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd

Arbetslösa i rehabilitering

Försvarsmakten

Kriminalvården

Statens institutionsstyrelse (SIS)

Räddningstjänsten

Särskilt personskadeskydd

Trafikolycka med personskada

Utländska besökare

Reseförsäkring

Fullmakt

Kammarkollegiet kan behöva inhämta medicinska uppgifter för att kunna handlägga din skadeanmälan. Vi behöver då ha en fullmakt från dig.

Fullmakt Pdf, 68.9 kB. (Pdf, 68.9 kB)

Förmånstagarförordnande

För dig som omfattas av Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkringen, URA- försäkringen eller UVA-försäkringen finns en möjlighet att genom ett förmånstagarförordnande ändra fördelningen av dödsfallskapitalet i respektive försäkring. Läs i villkoren om förutsättningarna i din försäkring, fyll i blanketten för förmånstagarförordnande och sänd in den till oss.

Blankett för förmånstagarförordnande Pdf, 297.3 kB. (Pdf, 297.3 kB)


Vill du anmäla en skada?

Här hittar du alla våra blanketter för skadeanmälan.

Anmäl skada

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-19