Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd

Är du arbetslös och deltar i en arbetsmarknadsåtgärd med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning? Då har du en olycksfallsförsäkring hos oss. Här kan du anmäla en skada.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dig som:

 • Deltar i en arbetsmarknadsåtgärd och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.
 • Är på obligatoriskt studiebesök eller kartläggningssamtal av dina yrkeskunskaper.
 • Är under 18 år och har en jobbgaranti, eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Försäkringen gäller inte för dig som får stöd att starta eget företag.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Under arbetstid.
 • På väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.

Försäkringen gäller inte:

 • Egendomsskador som inte har uppstått i samband med att du skadats.
 • Personskador som uppstår under din fritid.

Det här kan du få ersättning för

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. För att ersättning för sveda och värk ska kunna lämnas krävs nedsättning av arbetsförmågan i minst 31 dagar. vid kortare sjukfall kan ersättning lämnas om sjukfallet varit svårt.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även få ersättning om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan försäkring.
 • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Glöm inte att även anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada.

Arbetsskadeanmälan hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

För handläggare på Arbetsförmedlingen

Om avtal om ersättning vid personskada på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om deltagare orsakar en skada

Om en deltagare orsakar en skada hos arbetsgivaren/utbildningssamordnaren kan arbetsgivaren/utbildningssamordnaren ansöka om ersättning för kostnaden. Det kan till exempel handla om att deltagaren har sönder något, eller gör ett fel som leder till att arbetsgivaren måste betala skadestånd.

Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Detsamma gäller förmögenhetsskada som tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren genom ett brott.

Arbetsförmedlingen hanterar och står för kostnader upp till 500 000 kronor. Vid högre belopp ska Arbetsförmedlingen kontakta regeringen.

Arbetsgivaren/utbildningssamordnaren skickar sin ansökan om ersättning till Arbetsförmedlingen:

Arbetsförmedlingen
Skadeersättning
Box 80
826 22 SÖDERHAMN

Förordningen om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-18