Flyttgods för utlandsstationerade

Ska du flytta dina möbler och privata ägodelar i samband med en utlandsstationering? Då kan din uppdragsgivare teckna en flyttgodsförsäkring som gör att du snabbt får ersättning om dina saker skadas eller försvinner under flytten.

Om möbler eller annan egendom skadas, stjäls eller på annat sätt kommer bort under transporten kan det ta lång tid att utreda vad som har hänt och vem som är ansvarig. Om myndigheten du arbetar för har en flyttgodsförsäkring så slipper du vänta på att utredningen ska bli klar och får ersättning direkt.

Försäkringen gäller bara om det är myndigheten som står för transportkostnaden.

Fyll i en inventarieförteckning innan packning

För att försäkringen ska gälla måste du ha skickat in en inventarielista till oss senast samma dag som sakerna packas av flyttfirman.

Fyll i inventarieförteckningPDF

Om utrymmet i blanketten inte räcker till går det bra att bifoga en wordfil eller excelfil.

Skicka inventarieförteckning och eventuella bilagor till forsakring@kammarkollegiet.se.

När gäller flyttgodsförsäkringen?

Försäkringen börjar gälla när du har lämnat över dina saker till transportföretaget för packning och slutar att gälla när du har tagit emot på dem på den plats som ni har kommit överens om.

Vad täcker försäkringen?

Flyttgodsförsäkringen täcker skador och förluster på saker upp till ett värde av 800 000 kronor. Försäkringen täcker bara dina privata saker, inte sådant som du har hyrt.

Anmäl skada

Glöm ej att uppmärksamma transportföretaget/flyttfirman på eventuella skador och förluster som uppstått under flytten. De bör känna till att en skada inträffat.

Skadeanmälan skickar du in till oss på Kammarkollegiet.

Anmäl skada flyttgodsPDF

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Försäkringsvillkor flyttgods 2016

För handläggare

Teckna försäkring genom att skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se eller använd kontaktformuläret nedan.

Ladda ner appen Kammarkollegiet på resan

Vår app Kammarkollegiet på resan innehåller bland annat nödnummer inom EU, vad man ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall i samband med studier utomlands eller utlandsstationering. Appen fungerar för Android-telefoner och finns att ladda ned i Google Play.

Personuppgifter
Återkoppling via