Flyttgods för utlandsstationerade

Ska du flytta dina möbler och privata ägodelar i samband med en utlandsstationering? Då kan din uppdragsgivare teckna en flyttgodsförsäkring som gör att du snabbt får ersättning om dina saker skadas eller försvinner under flytten.

Om möbler eller annan egendom skadas, stjäls eller på annat sätt kommer bort under transporten kan det ta lång tid att utreda vad som har hänt och vem som är ansvarig. Om myndigheten du arbetar för har en flyttgodsförsäkring så slipper du vänta på att utredningen ska bli klar och får ersättning direkt.

Försäkringen gäller bara om det är myndigheten som står för transportkostnaden.

Från och med den 1 juni 2019 behöver du inte fylla i någon inventarieförteckning och skicka den till oss.

Ditt flyttgods är försäkrat genom att myndigheten betalar för flytten och du behöver inte sända in någon information till oss i samband med flytten.

Glöm ej att uppmärksamma transportföretaget/flyttfirman på eventuella skador och förluster som uppstått under flytten. De bör känna till att en skada inträffat.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

När gäller flyttgodsförsäkringen?

Försäkringen börjar gälla när du har lämnat över dina saker till transportföretaget för packning och slutar att gälla när du har tagit emot på dem på den plats som ni har kommit överens om.

Vad täcker försäkringen?

Flyttgodsförsäkringen täcker skador och förluster på saker upp till ett värde av 800 000 kronor. Försäkringen täcker bara dina privata saker, inte sådant som du har hyrt.

Äldre försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Försäkringsvillkor flyttgods 2016-07-01

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-11-15