Hjälp oss att bli bättre

För att vi på Kammarkollegiet ska kunna erbjuda din myndighet eller stiftelse ett så behovsanpassat stöd som möjligt behöver vi din hjälp.

En årlig enkät skickas till organisationens kontaktperson

Sedan 2015 har vi skickat ut en årlig enkät till alla som har verksamhetsförsäkringar tecknade hos oss. Enkäten skickas ut i november och svarsfrekvensen har ökat varje år vilket vi är tacksamma för. Ett mejl med länk till enkäten skickas till den person som är organisationens kontaktperson när det gäller frågor kopplat till ert riskhanteringsarbete. Alternativt skickas mejlet till organisationens registratoradress.

Enkätfrågor om riskhanteringsarbete och behov av stöd

I enkäten ställer vi frågor om hur organisationen arbetar med riskhantering och vad ni tycker om de stöd som vi erbjuder. Ju fler svar vi får in desto bättre bild kan vi få över ert arbete med riskhantering och vilket stöd det finns behov av. Vi ser fram emot att få ta del av era svar i kommande enkäter. Tack på förhand för hjälpen!

Sammanställning av enkätsvar

Berätta för oss om ditt behov av stöd

Vill du berätta om dina behov av stöd kan du alltid höra av dig till oss på e-postadressen riskhantering@kammarkollegiet.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd i ditt riskhanteringsarbete. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-05