Anlita oss som kapitalförvaltare

Vill du anlita oss som kapitalförvaltare? Kapitalförvaltningen är en oberoende och ledande kapitalförvaltare med stark ägare. Vi ger oberoende analyser och råd, fritt från sfär- och partsintressen. Vår marknadssituation är stark och vi levererar tjänster av högsta klass. Vi riktar oss till stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Vårt mål är att skapa ett mervärde för samtliga våra kunder, oavsett om det avser kapitalförvaltning eller administrativa tjänster.

Text

Vi erbjuder helhetslösningar

Rapportering och andra kringtjänster till kapitalförvaltning blir allt viktigare i takt med att kundernas behov ökar till följd av regleringar och revisorskrav. Det är ytterst få kapitalförvaltare som klarar att konkurrera med oss avseende helhetslösningar, vilket beror på vår dokumenterade datamognad, vår kompetenta personalstyrka och vår processorganisation med en vilja att skräddarsy kundlösningar.

Kammarkollegiet har som ambition att bidra till bättre miljö och global rättvisa. Därför har vi utarbetat en etisk grundplattform för våra placeringar.

Riskjusterad aktiv avkastning

Den riskjusterade aktiva avkastningen, mätt som informationskvot, ska överstiga 0,2 långsiktigt. På detta sätt ska vi kunna mäta oss med, eller överträffa, andra svenska kapitalförvaltare. För våra passivt förvaltade produkter ska avkastningen vara i nivå med jämförelseindex och samtidigt ska de dagliga variationerna mot index vara mycket begränsad.

För de diskretionära mandaten är det kunden som avgör vilket avkastningsmål som ska uppnås och de riskmandat som är förknippade med ett givet uppdrag.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.

Mer om ansvarsfulla investeringar

Vill du veta mer och bli kund hos oss?

Kontakta vår försäljnings- och marknadschef:

Johan Eliæson
Chef Försäljning och marknad

johan.eliaeson@kammarkollegiet.se

Vill du prenumerera på våra marknadskommentarer?

Genom att prenumerera på våra marknadskommentarer håller du dig uppdaterad om det det rådande marknadsläget.

Starta din prenumeration

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-09-24