Praktiska instruktioner inför och under översättarprovet

Behöver jag ta med egen dator till provet? Vilka hjälpmedel får jag använda när jag skriver provet? Här får du svar på dina frågor så att du är väl förberedd när det är dags att göra provet.

Inför provet

Ta med egen dator

Du genomför båda delproven på din egen dator i en digital provplattform. I provlokalen finns det tillgång till ett trådlöst nätverk. Vi tar inte ansvar för tekniska problem med din dator.

Provets upplägg

Delprov 1

Delprov 1 består av de här två uppgifterna:

  • Realia (40 uppgifter)
  • Läsförståelse (två texter med fem uppgifter till varje text)

Skrivtiden är 45 minuter för realian och 60 minuter för läsförståelsen.

Mer information om kunskapskrav och lästips för delprov 1

Delprov 2

Om du får godkänt på delprov 1, eller om du redan är auktoriserad i ett annat språk, gör du delprov 2. Du ska då översätta två texter:

  • Samhällsinformation (2 000 tecken)
  • Juridisk text (2 000 tecken)

Skrivtiden är tre timmar per text. Se till att din dator är uppdaterad och har rätt teckenuppsättning för språket som du översätter till. Till delprov 2 behöver du inte ladda ned ett program till din dator.

Provspecifikation över kunskapskraven för delprov 1 och delprov 2

Hjälpmedel under provet

Under delprov 1 är inga hjälpmedel tillåtna.

Under delprov 2 får du använda hjälpmedel, översättningsverktyg och program som finns i din dator. Du får också ta med dig lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda. Det är även tillåtet att göra sökningar på Internet.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-01-04