Praktiska instruktioner inför och under översättarprovet

Behöver jag ta med egen dator till provet? Vilka hjälpmedel får jag använda när jag skriver provet? Här får du svar på dina frågor så att du är väl förberedd när det är dags att göra provet.

Inför provet

Ta med egen dator

Du genomför provet på din egen dator i en digital provplattform. I provlokalen finns det tillgång till ett trådlöst nätverk.

I god tid innan provet får du tillgång till den digitala provplattformen. Du laddar då ner ett program och kan med ett enkelt test säkerställa att provplattformen funkar i din dator. Du kan även genomföra en demo och bekanta dig med plattformen.

Se till att din dator är uppdaterad och har rätt teckenuppsättning för språket som du översätter till. Vi tar inte ansvar för tekniska problem med din dator.

Plattformen är kompatibel med de flesta operativsystem.

Kontrollera att din dator är kompatibel med provplattformenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Två delprov

Delprov 1

Det här provet äger rum på våren (april). Du genomför då de här två uppgifterna:

  • Realia (40 uppgifter)
  • Läsförståelse (två texter med uppgifter till varje text)

Mer information om kunskapskrav och lästips

Delprov 2

Om du blir godkänd på delprov 1 gör du delprov 2 på hösten (oktober). Du ska då genomföra en översättning av två texter:

  • Samhällsinformation (2 000 tecken)
  • Juridisk text (2 000 tecken)

Mer information om kunskapskrav och skrivtid publicerar vi framöver.

Hjälpmedel under provet

Inga hjälpmedel är tillåtna under Delprov 1.

Under delprov 2 får du använda hjälpmedel, översättningsverktyg och program som finns i din dator. Det är även tillåtet att göra sökningar på Internet.

Du får också ta med dig lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-18