Praktiska instruktioner inför översättarprovet

Behöver jag ta med egen dator till provet? Vilka hjälpmedel får jag använda när jag skriver provet? Här får du svar på dina frågor så att du är väl förberedd när det är dags att göra provet.

Inför provet

Ta med egen dator

Du ska ta med egen dator. Du skriver översättningarna på din dator.

Ta med usb-minne, cd-skiva eller egen skrivare

Du kan välja att lämna in dina provtexter på usb-minne, cd-skiva eller i pappersform om du tar med dig en egen skrivare till provet.

Om du lämnar in provet på usb-minne eller cd-skiva krävs det att du har med dig två usb-minnen/cd-skivor. Du ska lämna in den juridiska översättningen på ett separat usb-minne/cd-skiva på förmiddagen. Den allmänna och ekonomiska texten lämnar du in på ett annat usb-minne/cd-skiva på eftermiddagen.

Förbered wordfilerna till provet

Viktigt att veta

Vi tar inte ansvar för tekniska problem med lagringsmedier eller för fel vid utskrifter.

Det är inte tillåtet att lämna in handskrivna prov.

Under provet

Du har åtta timmar på dig att skriva provet. Du skriver den juridiska texten klockan 9-12 och den ekonomiska och den allmänna texten klockan 13-18.

Förbered dig inför provet genom att titta på gamla prov

Tillåtna hjälpmedel under provet

Du får ta med dig lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda. Du får använda de hjälpmedel och program som finns i din dator med undantag av Internet. Det är alltså inte tillåtet att koppla upp sig mot Internet.

Översättarprovet genomförs i tre städer

  • Göteborg
  • Lund
  • Stockholm

Efter provet

Bedömning av dina översättningar görs av externa bedömare efter att du lämnat in provet. Om du får godkänt genomför vi en redbarhetsprövning.

Mer om vad som händer efter att du skrivit provet

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Ansök om auktorisation som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och är lämpad för yrket.

Ansök om auktorisation som översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-08-23