Parti i riksdagen eller Europaparlamentet och era sidoorganisationer

Om du företräder ett parti som har mandat i riksdag eller Europaparlament eller får statligt partistöd ska du redovisa verksamhetens intäkter. Det gäller även partiernas sidoorganisationer. Du ska redovisa senast den 1 juli.

Vilka ingår i den här gruppen?

I den här gruppen ingår partier inklusive sidoorganisationer som:

  • har mandat i Riksdagen
  • har mandat i Europaparlamentet
  • får partistöd utifrån lagen om statligt stöd till politiska partier

Om partiets verksamhet bedrivs i flera olika ideella föreningar så ska varje förening redovisa var för sig.

Du ska redovisa de här intäkterna

Du ska redovisa alla intäkter som din politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier.

Ta reda på hur du ska redovisa

Närstående verksamhet

Om partiet har bestämmande inflytande över ett bolag eller har en stiftelse knuten till sig (så kallad närstående verksamhet) så ska du även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag från enskilda som kommit in till verksamheten, stiftelsen eller bolaget.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24