Redovisa intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. Ta reda på om din politiska verksamhet berörs genom att testa den mot de tre nedanstående grupperna. På den här sidan kan du även logga in i vår digitala tjänst och påbörja din intäktsredovisning.

I april 2019 öppnar vi e-tjänsten där du redovisar intäkter

Här publicerar vi länken till e-tjänsten.

Det här behöver du ha till hands när du påbörjar redovisningen:

  • Ditt personliga bank-id.
  • Fullmakt som visar att du är behörig företrädare (om du företräder ett parti eller en sidoorganisation).
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).

Testa om din politiska verksamhet berörs av lagen om insyn i partiers finansiering

Ta reda på om du ska intäktsredovisa genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot någon av de här tre grupperna:

Grupp 1. Parti i riksdagen eller Europaparlamentet och era sidoorganisationer

Grupp 2. Parti i region (landsting) eller kommun och era sidoorganisationer

Grupp 3. Ledamot, ersättare och valkandidat

Om det visar sig att din politiska verksamhet stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du redovisa. Du måste ha dokumenterat dina intäkter från och med 1 april 2018. Du redovisar senast den 1 juli 2019.

Tänk på att dina intäkter kan förändras under kalenderåret, det är därför en bra idé att återkomma hit mot slutet av året för en ny koll.

Om din verksamhet inte stämmer överens med någon av grupperna

Om din politiska verksamhet inte stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du inte redovisa. Du behöver heller inte anmäla det till oss på Kammarkollegiet.

Om vår uppgift

För att motverka korruption, öka transparens och för att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering.

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen för insyn i partiers finansiering ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Ta del intäktsredovisningar enligt lagen från 2014

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem.

Hämta ut redovisade intäkter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-21