Redovisa intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. På den här sidan kan du logga in i vår digitala tjänst och intäktsredovisa. Du kan även ta reda på om din politiska verksamhet berörs genom att göra ett test.

Intäktsredovisa senast den 1 juli

Du ska lämna in din intäktsredovisning till oss senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen avser. Om du företräder ett parti eller en sidoorganisation som bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar så ska var och en av föreningarna redovisa för sig.

Det här behöver du ha till hands när du påbörjar redovisningen:

  • Ditt personliga bank-id.
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).

Mer information om anvisningar för revisorer

För dig som företräder ett parti eller en sidoorganisation: Vill du visa att du är behörig företrädare kan du bifoga en fullmakt, kopia på protokoll, beslut eller annat dokument.

Instruktionsfilm till redovisningstjänsten

Testa om du ska intäktsredovisa

Genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot tre grupper får du reda på om du behöver intäktsredovisa.

Ta reda på om du ska intäktsredovisa för din politiska verksamhet

Prenumerera på nyhetsbrevet om intäktsredovisning

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-22