Redovisa intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. På den här sidan kan du logga in i vår digitala tjänst och intäktsredovisa. Du kan även ta reda på om din politiska verksamhet berörs genom att testa den mot de tre nedanstående grupperna.

Vi öppnar tjänsten för att redovisa intäkter april 2020

Då kan du påbörja redovisningen av dina intäkter för 2019.

Intäktsredovisa senast den 1 juli

Det här behöver du ha till hands när du påbörjar redovisningen:

  • Ditt personliga bank-id.
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).

Mer information om anvisningar för revisorer

För dig som företräder ett parti eller en sidoorganisation: Vill du visa att du är behörig företrädare kan du bifoga en fullmakt, kopia på protokoll, beslut eller annat dokument.

Ta reda på om din politiska verksamhet berörs av lagen om insyn i partiers finansiering

Ta reda på om du ska intäktsredovisa genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot någon av de här tre grupperna:

Grupp 1. Parti i riksdagen eller Europaparlamentet och era sidoorganisationer

Grupp 2. Parti i region (landsting) eller kommun och era sidoorganisationer

Grupp 3. Ledamot, ersättare och valkandidat

Om det visar sig att din politiska verksamhet stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du redovisa.

Du ska lämna in din intäktsredovisning till oss senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen avser.

Tänk på att dina intäkter kan förändras under kalenderåret, det är därför en bra idé att återkomma hit mot slutet av året för en ny koll.

Om din verksamhet inte stämmer överens med någon av grupperna

Om din politiska verksamhet inte stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du inte redovisa. Du behöver heller inte anmäla det till oss på Kammarkollegiet.

Prenumerera på nyhetsbrevet för
Insyn i partiers finansiering

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-25