Redovisa intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. På den här sidan kan du logga in i vår digitala tjänst och intäktsredovisa. Du kan även ta reda på om din politiska verksamhet berörs genom att testa den mot de tre nedanstående grupperna.

Intäktsredovisa senast den 1 juli

Det här behöver du ha till hands när du påbörjar redovisningen:

  • Ditt personliga bank-id.
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).

Mer information om anvisningar för revisorer

För dig som företräder ett parti eller en sidoorganisation: Vill du visa att du är behörig företrädare kan du bifoga en fullmakt, kopia på protokoll, beslut eller annat dokument.

Ta reda på om din politiska verksamhet berörs av lagen om insyn i partiers finansiering

Ta reda på om du ska intäktsredovisa genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot någon av de här tre grupperna:

Grupp 1. Parti i riksdagen eller Europaparlamentet och era sidoorganisationer

Grupp 2. Parti i region (landsting) eller kommun och era sidoorganisationer

Grupp 3. Ledamot, ersättare och valkandidat

Om det visar sig att din politiska verksamhet stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du redovisa.

Du ska lämna in din intäktsredovisning till oss senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen avser.

Tänk på att dina intäkter kan förändras under kalenderåret, det är därför en bra idé att återkomma hit mot slutet av året för en ny koll.

Om din verksamhet inte stämmer överens med någon av grupperna

Om din politiska verksamhet inte stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du inte redovisa. Du behöver heller inte anmäla det till oss på Kammarkollegiet.

Ta del av intäktsredovisningar

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem. Från 2018 redovisar aktörer från samtliga politiska nivåer sina intäkter.

Särskilda övergångsbestämmelser

Notera att det finns särskilda övergångsbestämmelser för partier som tidigare har varit skyldiga att redovisa.

Övergångsbestämmelser vid intäktsredovisning

Läs även om vår hantering av personuppgifter

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen för insyn i partiers finansiering ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Prenumerera på nyhetsbrevet för
Insyn i partiers finansiering

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-08-27