Redovisa intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. På den här sidan kan du logga in i vår digitala tjänst och intäktsredovisa. Du kan även ta reda på om din politiska verksamhet berörs genom att testa den mot de tre nedanstående grupperna.

Notera att det finns särskilda övergångsbestämmelser för partier som tidigare har varit skyldiga att redovisa.

Övergångsbestämmelser vid intäktsredovisning

Läs även om vår hantering av personuppgifter

Intäktsredovisa senast den 1 juli

Det här behöver du ha till hands när du påbörjar redovisningen:

  • Ditt personliga bank-id.
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).

Mer information om anvisningar för revisorer

För dig som företräder ett parti eller en sidoorganisation: Vill du visa att du är behörig företrädare kan du bifoga en fullmakt, kopia på protokoll, beslut eller annat dokument.

Ta reda på om din politiska verksamhet berörs av lagen om insyn i partiers finansiering

Ta reda på om du ska intäktsredovisa genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot någon av de här tre grupperna:

Grupp 1. Parti i riksdagen eller Europaparlamentet och era sidoorganisationer

Grupp 2. Parti i region (landsting) eller kommun och era sidoorganisationer

Grupp 3. Ledamot, ersättare och valkandidat

Om det visar sig att din politiska verksamhet stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du redovisa. Du måste ha dokumenterat dina intäkter från och med 1 april 2018. Du redovisar senast den 1 juli 2019.

Tänk på att dina intäkter kan förändras under kalenderåret, det är därför en bra idé att återkomma hit mot slutet av året för en ny koll.

Om din verksamhet inte stämmer överens med någon av grupperna

Om din politiska verksamhet inte stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du inte redovisa. Du behöver heller inte anmäla det till oss på Kammarkollegiet.

Ta del av intäktsredovisningar enligt lagen från 2014

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem.

Hämta ut redovisade intäkter

Om vår uppgift

För att motverka korruption, öka transparens och för att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering.

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen för insyn i partiers finansiering ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Prenumerera på nyhetsbrevet för
Insyn i partiers finansiering

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-06-19