Det här ska du redovisa

Du ska redovisa intäkter som er politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier. Här listar vi de intäkter som du ska redovisa.

Prisbasbelopp (ppb)

Prisbasbelopp (pbb) fastställs av regeringen och används bland annat för beräkning av intäkter, förmåner eller avgifter. Pbb ändras varje år eftersom det ska spegla inflationen.

Prisbasbelopp 2020

Prisbasbelopp 2021

Parti och sidoorganisation ska redovisa de här intäkterna

 • Offentligt stöd enligt någon av de här lagarna:
  • Statligt stöd till politiska partier på central nivå enligt lagen (1972:625)
  • Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer enligt lagen (2010:473)
  • Stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen enligt lagen (2016:1109)
  • Partistöd som har betalats till lokala och regionala partier med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kommunallagen (2017:725)
  • Statligt eller kommunalt stöd till ungdomsorganisation
 • Medlemsavgifter. Du ska redovisa den totala summan.

 • Intäkter från försäljning. Du ska redovisa den totala summan.

 • Intäkter från lotterier som krävt tillstånd av Lotteriinspektionen. Du ska redovisa antal lotter och pris per lott.

 • Intäkter från övriga lotterier som inte krävt tillstånd. Du ska redovisa den totala summan.

 • Intäkter från kontantinsamlingar. Du ska redovisa varje insamling för sig och dessutom ange tid och plats för insamlingen.

 • Bidrag. Som bidrag räknas pengar, varor och tjänster som ni tagit emot helt eller delvis utan någon motprestation. Du ska redovisa bidrag i de här kategorierna:
  • Bidrag upp till och med 237 kronor: Du ska redovisa den totala summan.
  • Anonyma bidrag från 238 kronor upp till och med 2 365 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig:
  • Bidrag från privatpersoner:
   • från 238 till 23 650 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
   • över 23 650 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller personnummer.
  • Interna bidrag från egna partiet från 238 kr. Du ska redovisa den totala summan av bidragen.
  • Övriga bidrag (exempelvis från företag, organisationer, föreningar, stiftelser och fonder):
   • från 238 till 23 650 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
   • över 23 650 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller organisationsnummer.

 • Övriga intäkter: Du ska redovisa varje intäkt för sig. Skriv vad det är för typ av intäkt och ange beloppet.

Om partiet har bestämmande inflytande över till exempel ett bolag eller har en stiftelse knuten till sig så ska partiet även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamheten.

Ledamot och ersättare ska redovisa de här intäkterna

 • Intäkter från försäljning. Du ska redovisa den totala summan.

 • Intäkter från lotterier som krävt tillstånd av Lotteriinspektionen. Du ska redovisa antal lotter och pris per lott.

 • Intäkter från övriga lotterier som inte krävt tillstånd. Du ska redovisa den totala summan.

 • Intäkter från kontantinsamlingar: Du ska redovisa varje insamling för sig med uppgift om tid och plats för insamlingen.

 • Bidrag. Som bidrag räknas pengar, varor och tjänster som du tagit emot helt eller delvis utan någon motprestation. Du ska redovisa bidrag i de här kategorierna:
  • Bidrag upp till och med 237 kronor: Du ska redovisa den totala summan.
  • Anonyma bidrag från 238 kronor upp till och med 2 365 kronor. Du ska redovisa varje bidrag för sig:
  • Bidrag från privatpersoner:
   • från 238 till 23 650 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
   • över 23 650 kronor. Du ska redovisa varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller personnummer.
  • Interna bidrag från egna partiet från 238 kr. Du ska redovisa den totala summan.
  • Övriga bidrag (till exempel från företag, organisationer, föreningar, stiftelser och fonder):
   • från 238 till 23 650 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
   • över 23 650 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller organisationsnummer.

Om bestämmande inflytande och närstående verksamhet

Ett parti kan ha bestämmande inflytande över bolag, föreningar och stiftelser. Bestämmande inflytande innebär att:

 • partiet har mer än hälften av rösterna i verksamheten eller
 • att det finns avtal eller liknande som ger ett inflytande som kan likställas med att ha hälften av rösterna i verksamheten.

Partiet ska redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamhet som partiet har bestämmande inflytande över. Intäkterna ska redovisas separat så att de hålls isär från partiets intäkter.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-29