Ledamot, ersättare och valkandidat

Är du ledamot eller ersättare i Sveriges riksdag, Europaparlament, i en region eller kommun? Då ska du redovisa dina intäkter från din politiska verksamhet om summan av intäkterna överstiger ett halvt prisbasbelopp. Du ska redovisa årligen senast den 1 juli för ett avslutat kalenderår.

Om du som valkandidat blivit vald till ledamot eller ersättare då ska du redovisa för hela det kalenderår då valet ägde rum och för varje år du har mandat.

Räkna ut om du behöver redovisa

Räkna ihop dina intäkter från:

  • försäljning och lotteri
  • insamling av kontanter
  • bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder).

Om intäkterna från de här intäkterna överstiger ett halvt prisbasbelopp 2018 så ska du redovisa.

Intäkter som har tagits emot och direkt skickats vidare till partiet ska inte räknas med utan redovisas i partiets redovisning.

Om intäkterna understiger ett halvt prisbasbelopp ska du inte redovisa. Du behöver heller inte göra en anmälan till oss på Kammarkollegiet.

Redovisa intäkter

Förbud mot anonyma bidrag

Det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger prisbasbeloppet 0,05. Om du tar emot ett anonymt bidrag ska du betala tillbaka det till givaren och om det inte går ska du föra över beloppet till Kammarkollegiet.

Betala tillbaka anonymt bidrag

Lista med återbetalade anonyma bidrag

Sanktionsavgifter

Om du inte lämnar in redovisningen i tid eller lämnar in felaktiga uppgifter kan det bli aktuellt med sanktioner.

Sanktionsavgifter vid insyn i partiers finansiering

Ta del intäktsredovisningar

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem. Från 2018 redovisar aktörer från samtliga politiska nivåer sina intäkter.

Hämta ut redovisade intäkter

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-27