Rekvirera statsbidrag som Regeringskansliet beslutat

Här kan du rekvirera statsbidrag som Regeringskansliet har beslutat om. Du rekvirerar statsbidraget via vår e-tjänst.

Så här rekvirerar du statsbidrag

Du rekvirerar statsbidrag via e-tjänst. Du behöver ha en giltig svensk e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsten.

Rekvisitionen ska också signeras av företrädare med giltig e-legitimation. För att vi ska kunna skicka rekvisitionen till företrädaren behöver du skriva in hens personnummer och e-postadress i e-tjänsten.

Dokument du ska ladda upp i e-tjänsten

Om medlen ska sättas in på ett bankkonto som vi tidigare aldrig satt in pengar på behöver du ladda upp:

  • ett vidimerat kontoutdrag där organisationens namn, bankens namn och kontonummer tydligt framgår eller
  • ett intyg från banken.

Min sida med din rekvisition

Du som har rekvirerat statsbidrag via e-tjänsten hittar rekvisitionen och eventuella bilagor under Min sida. Inloggning sker med din svenska e-legitimation.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04