Upplägg av tolkprov för speciell kompetens som sjukvårdstolk

Här hittar du all praktisk information om hur tolkprov för speciell kompetens som sjukvårdstolk går till och vad du behöver ta med dig till provet. Informationen riktar sig till dig som redan är auktoriserad och som vill ansöka om speciell kompetens.

Så här går provet till

Inför provet delar provvakterna ut ett provkuvert som innehåller ett realiaprov och ett terminologprov. Det är mycket viktigt att du läser instruktionerna för varje delprov noga.

Skrivtiden är tre timmar. Under skrivtiden får du inte använda några hjälpmedel.

Realiaprov från svenska

Realiaprovet mäter dina kunskaper inom ämnesområdet sjukvård. Provet består av 25 frågor.

Gränsen för godkänt resultat är 60 poäng av 75 möjliga.

Terminologiprov från svenska

Terminologiprovet består av 100 medicinska termer som ska översättas från svenska till tolkspråket.

Gränsen för godkänt resultat är 255 poäng av 300 möjliga.

Det muntliga provet

Om det skriftliga provet blivit godkänt kallar vi dig till muntligt tolkprov. Där testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel. Provet tar cirka tre timmar och äger rum i Stockholm. Vi skickar kallelse till dig cirka tre veckor före ditt muntliga prov.

Under rollspelen testar vi din förmåga att tolka konsekutivt. Rollspelen görs så autentiska som möjligt och du ska agera precis som i verkliga tolkningssituationer. Du får använda vanliga hjälpmedel som dator, ordlista, penna och papper.

Rollspelen utförs inför en bedömningskommitté. Du får också veta om resultatet är godkänt.

I det muntliga provet för sjukvårdstolkning ingår följande:

  • Tolkning i en vårdsituation som avser kroppslig sjukdom (rollspel)
  • Tolkning i en vårdsituation som avser psykiatriskt sjukdom (rollspel)

Så här går rollspelsbedömningen i provet för sjukvårds- och rättstolkning till

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-29