Public serviceavgiften: Hantering av gamla radio- och tv-avgiften

17 januari 2024

Från 1 januari 2024 är det Kronofogden som hanterar indrivningen av obetalda avgifter kopplat till den gamla radio- och tv-avgiften

Kammarkollegiet är den myndighet som förvaltar public serviceavgiften. När det gäller hanteringen av obetalda avgifter för den gamla radio- och tv-avgiften har detta ansvar nu tagits över av Kronofogden.

Här kan du läsa mer om hur Public serviceavgiften fungerar.