• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiet har fattat beslut om ersättning gällande Detur Finland

Kammarkollegiet har fattat beslut om ersättning gällande Detur Finland

16 februari 2024

Den 26 oktober 2022 försattes Matkatoimisto Detur Finland Oy i konkurs. Kammarkollegiet har efter det fått in cirka 3 500 ansökningar. Av dessa har drygt 2 500 rätt till ersättning.

Kammarkollegiet har den 8 februari 2024 fattat beslut om ersättning till samtliga sökande som har rätt till ersättning enligt resegarantilagen.

Efter genomgång av ansökningarna om ersättning står det klart att säkerheten som Matkatoimisto Detur Finland Oy ställt på 23 900 000,00 SEK inte räcker till full utdelning för de sökande som har rätt till ersättning. Fördelningen uppgår till 88,64 procent av berättigad ersättning.

Läs mer här (pressmeddelande på finska)

Läs mer här (pressmeddelande på svenska)