Pressmeddelande

Begravningsavgiften höjs 2024

Publicerad 30 november 2023

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för nästa år till 27,7 öre per hundralapp, en ökning med 1,9 öre från föregående år. Avgiften tas ut från 2024 och syns på slutskattebeskedet 2025.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Fyra avstyrkanden har inkommit från begravningsombud. Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Avgiftssatsen för 2024 blir 27,7 öre per hundralapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 969,50 kr per år, eller cirka 81 kr per månad. Avgiftssatsen för 2023 var 25,8 öre per hundralapp. Höjningen beror framför allt på ökade räntekostnader och stora underhållsåtgärder.

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås.

Läs mer om begravningsavgiftssatsen på Kammarkollegiets webbsida Länk till annan webbplats..

Kontakt

Pressansvarig
Mattias Axelsson
Telefon: 08-700 08 63
E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se