Kammarkollegiets e-tjänster med kopplingar till externa system

Kammarkollegiet erbjuder e-tjänster inom vissa områden i syfte att underlätta för dig som ska uträtta ett ärende. På den här sidan kan du läsa om hur kopplingar till andra myndigheters system fungerar när vi hämtar information som innehåller personuppgifter.

Navet hos Skatteverket

Alla myndigheter har rätt att hämta uppgifter från folkbokföringen genom Navet (Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället). Navets funktioner regleras av lagen (2021:182) och förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Personuppgifter som hämtas genom Navet kommer endast att användas i syfte att uträtta det ärende som du själv skapar i e-tjänsten.

De här uppgifterna hämtas till e-tjänsten i samband med att du loggar in:

  • Personnummer
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Folkbokföringsadress

I vissa e-tjänster (bland annat Anmäl UVA-ärende) går det även att hämta uppgifter om barn som du är vårdnadshavare för.

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-15